Açıklayıcı Eleştiri

“Özgür olmak veya kalmak, en basit anlamıyla kısıtlanmamış olmak, her zaman potansiyel olarak hem o kısıtlamaların bir teorisini hem de özgürlük tatbik edilebilir olduğu ölçüde, bir kurtuluş veya hürriyetin muhafaza edilmesi pratiğini içerir.”